RESEARCH

Nutrient forskar alternativa proteiner och där bland insekter, ett område som kan komma att bli aktuellt i framtiden. Ett färdigt system är utvecklat och testat för implementering så snart lagstiftningen tillåter. Läs mer om detta på branschorganisationens hemsida Länk här!