Nutrient är ett startup inom FoodTech som forskar och producerar nya livsmedel.

Målet är att förädla resurseffektiva råvaror till nya smakrika produkter och på så sätt göra skillnad i hela kedjan från jord till bord.